Công trình

Công trình

Công ty TNHH thương mại & xây lắp Giang Nam

Thi công khoan ống qua đường D110

Cty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Cải tạo, thay thế tuyến ống cấp nước D225 HDPE đi dưới vượt đường Bắc Sơn bằng ống D200 DI, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Thi công khoan ống qua đường D300

Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO

Thi công và lắp đặt ống lồng thép D1000

Công ty CP bơm Châu Âu

Thi công khoan ống qua đường D200

.