Cty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Cty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Cải tạo, thay thế tuyến ống cấp nước D225 HDPE đi dưới vượt đường Bắc Sơn bằng ống D200 DI, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng

.