Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Thi công khoan ống qua đường D300

.